Dit betekent de bieb voor mij:

Over de vraag of hij ambassadeur van de Bibliotheek wilde worden, hoefde Wim Hamersma niet lang na te denken. ‘Maar natuurlijk! Ik vind het ontzettend belangrijk dat de bieb er is, dat de bieb blijft bestaan en dat meer mensen er gebruik van maken. De bieb stimuleert mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik leer er nieuwe mensen kennen en ontdek dingen die ik nog niet wist. Over de wereld en over mezelf.’

 

Wim Hamersma is een man met een brede interesse en een groot hart voor zijn medemens. ‘Vroeger wilde ik missionaris worden. Maar nu heb ik een eigen missie: ik kom op voor mensen die het minder goed getroffen hebben. Daarom doe ik veel vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld bij het STIP (informatie- en adviescentrum in de wijk, red.) en bij het centrum voor Ontmoeting en Levensvragen. Ook ben ik taalmaatje voor een vluchteling op Heumensoord. Binnenkort ga ik met hem naar een Taalhuis in de Bibliotheek. Taal is een voorwaarde om je “mens” te voelen en om samen te leven. Mooi dat de Bibliotheek ook aandacht heeft voor laaggeletterdheid en anderstaligen.’

 

‘Als het om mijn eigen interesses gaat, kan ik in de bieb ook mijn hart ophalen. Architectuur spreekt me bijvoorbeeld erg aan. Vorig jaar heb ik de cursus Stad en Literatuur gevolgd en zijn we met een aantal cursisten naar Parijs gegaan. Dit jaar staat Marseille op het programma.

Ik kom vaak in de bieb. Al is het maar om de krant te lezen met een heerlijke kop koffie. Maar ik leen er ook veel. Boeken, dvd’s, bladmuziek. Laatst leende ik nog de partituur van het liedje Zuid-Afrika, van Jeroen van Merwijk. Karin Bloemen heeft het ook gezongen. Geweldig nummer, met een prachtige tekst. In de bieb komt voor mij alles samen. Ik ontdek er nieuwe dingen, en leer nieuwe mensen kennen.’

Wim Hamersma

“De bieb stimuleert mijn persoonlijke ontwikkeling.”